phân tích hiệu quả kinh tế tài chính của dự án Gold Tower

Phân tích hiệu quả kinh tế tài chính dự án Gold Tower thì đều thông qua các chỉ tiêu đó cả, nếu bác biết cách phân tích rùi thì cứ thế mà làm, chắc là dự án Gold Tower biết vì thấy có dự án SX giấy roài mà, cũng xác định nguyên liệu đầu vào , sản phẩm đầu ra, các loại chi phí từ khi khai sinh đến khi dự án Gold Tower đưa vào hoạt động… túm lại là không khác gì mấy. Mà dự án nào mà ko phải xây dựng chứ hả bác, sản xuất công nghiệp thì cũng phải có nhà xưởng chứ. Cái này cũng đưa vào chi phí nốt,
Mà bác đưa cái này vào đây là hợp lý rùi còn gì, mình thấy ở đây toàn cao thủ cả rùi , vì tương lai của các “kỹ sư định giá ” cố lên anh em ui. phân tích hiệu quả KTTC DA là 1 phần trong rất nhiều phần công việc của các kỹ sư định giá. Phân tích thì không khó, nhưng để lựa chọn phương án nào là tối ưu nhất thì mới khó, vì lúc đó tính không chỉ các yếu tố kinh tế mà còn rất nhiều yếu tố xã hội môi trường nữa, Tuy nhiên mình thấy thường muốn phân tích phải có so sánh thì mới thực sự … ko biết nói thế nào, còn ở đây mới chỉ là “vận dụng các văn bản nhà nước” Tớ có tổng vốn dự án đã đầu tư là: 10.000 đồng với công suất 3 tấn
Đã khấu hao hết 7 đồng, còn lại 3 đồng

Tớ tiếp tục nâng công suất dự án lên 5 tấn với tổng vốn đầu tư nâng công suất là 5.000 đồng.
Tớ chuyển 3 đồng giá trị còn lại vào dự án nâng công suất thành 8.000 đồng để tính toán hiệu quả dự án.
Vậy tớ xin hỏi, Dự án nâng công suất được điều chỉnh tổng vốn đầu tư mới là: 15.000 đồng hay là 8.000 đồng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *