Hiểu về quản lý nhà nước đối với vốn tín dụng đầu tư Căn hộ Gold Tower

Chào cả nhà: Căn hộ Gold Tower có một câu hỏi nhỏ thui, nhưng rất hữu ích cho những ai chưa biết! Căn hộ Gold Tower đang Lập dự án đầu tư xe chuyển trộn 6m3 và một số máy khác nữa. Căn hộ Gold Tower tham khảo mẫu dự án củ và thấy rằng trong khi phân tích tài chính cho dự án tôi gặp một số vướng mắc nhỏ như sau:
– thứ nhất :KHI TÍNH CHI PHÍ KHẤU HAO CHO 01 CA VẬN CHUYỂN 1M3 VỮA BT CÁC LOẠI
+Định mức ca xe cho vận chuyển 01m3 BT,cly 3km(ca/m3) :ĐMCM/100*0.7 vậy hệ số 0.7 là gì? và củng hệ số đó với cp sữa chữa thì lại nhân 0.65 vậy căn cứ vào đâu để có thể xác định chính xác hs đó
+Số ca vận chuyển năm (ca/năm) : trong bảng giá ca máy máy chuyển trộn có số ca vc/năm là 220 mà khi tính người ta lấy : 220*1.75 vậy hệ số 1.75 căn cứ vào đâu để ta lấy hệ số đó. Căn hộ Gold Tower hiểu như thế cũng đúng. Vì thực chất những dự án mình đã làm thì theo nghị định số 12/2009/NĐ-CP ta có thể không theo luật đấu thầu khi vay vốn cũng được. Nhưng trên tế thì khi hoàn thành dự án về hồ sơ pháp lý chúng cũng phải làm đúng theo luật, nghĩ có đủ các loại giấy tờ đấu thầu vì đó là qui chế hành chính của 1 dự án đầu tư. Theo quy định tại Luật đấu thầu, là vốn Nhà nước do vậy khi tiến hành sử dụng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước trên 30% tổng mức đầu tư dự án thì phải tiến hành thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu. Đúng là theo Luật đấu thầu thì ta phải tiến hành đấu thầu cho loại nguồn vốn này. Nhưng tôi nghĩ có thể các văn bản cũ chưa thay đổi chủ trương đổi mới trong khi Nghị định 12 cho phép không cần đấu thầu chăng? Do Luật mang tính pháp lý cao hơn Nghị định. Do vậy, trừ trường hợp có Luật sửa đổi Luật Đấu thầu có liên quan đến nội dung này thì mới được áp dụng. Còn nếu không vẫn phải thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *