việc chủ đầu tư thi công Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Các ban cho Gold Tower 275 Nguyễn Trãi hỏi xử lí thế nào việc chủ đầu tư cho thi công trước khi có các quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu? Gold Tower 275 Nguyễn Trãi có 1 trường hợp mà chưa biết nên xử lí thế nào? Gold Tower 275 Nguyễn Trãi làm bộ phận cấp trên của Chủ đầu tư.
Đã khiển trách nhưng về mặt hồ sơ thì nên làm thế nào? đổi ngày để hợp thức hóa hay sao? Trong một số trường hợp nhất định (gói thầu có yêu cầu cấp bách về tiến độ chẳng hạn), có thể cho nhà thầu thi công trước. Các trường hợp còn lại bị coi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng. Bạn yêu cầu chủ đầu tư làm văn bản giải trình sai phạm và trong trường hợp cần thiết, có thể tham khảo Nghị định 23/2009/NĐ-CP để có biện pháp xử lý phù hợp. Còn về phần hồ sơ: bây giờ làm bổ sung các Quyết định cho hợp lý, ví dụ: Hợp đồng thi công ký ngày 15/08/2010 thì Quyết định phê duyệt trúng thầu lấy ngày 14/08/2010 chẳng hạn, các Quyết định khác lấy lùi ngày lại sao cho hợp lý thôi. Vấn đề bổ sung quyết định này đơn giản ấy mà. Cám ơn các bác. Nhưng chẳng lẽ vừa khiển trách, phạt tiền lại vừa hoàn thiện thủ tục cho đúng ngày tháng thì hóa ra: lạy ông tôi ở bụi này à. Vế sau kiểm toán hỏi biết trả lời thế nào? ngoài ra phải rà soát lại các công văn giấy tờ đã gửi đi lại của chủ đầu tư cho khớp với ngày tháng nữa, khó thực hiện phết đó bạn ạ. Làm sao bây giờ??? THì đành phải như vậy thôi bạn à. CHính vì bạn là cấp trên của Chủ đầu tư nên phải linh động một chút cho Chủ đầu tư chứ. Phần việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục thì mình thấy có gì là khó lắm đâu. THực sự thì mình cũng phải hoản thiện nhiều rồi, mình thấy rất đơn giản. Quan trọng là hợp đồng thi công đã ký, đã có ngày ký hợp đồng, như vậy các thủ tục phê duyệt khác chỉ cần lấy lùi ngày lại sao cho hợp lý là được. Nếu bạn vẫn cảm thấy khó thì cứ nêu lên diễn đàn (ngày ký hợp đồng; cần phê duyệt những cái gì..)mình có thể giúp bạn.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *